Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

pani-na-m
2512 ca39
Reposted frominspire inspire viadoubleespresso doubleespresso

July 07 2015

pani-na-m
Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy,często nawet o tym nie wie.Nie zdaje sobie z tego sprawy.Dopiero później,żyjąc wspomnieniami,zauważa,że to,co go wtedy spotkało,to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz – Opowieść niewiernej
Reposted fromnyaako nyaako viamicomomicuando micomomicuando
Sponsored post
feedback2020-admin

June 30 2015

pani-na-m
3570 c745 500
Reposted fromboromir boromir viaczwartanadranem czwartanadranem

June 28 2015

pani-na-m
Ile razy trzeba się od siebie oddalić żeby się rozstać?
Reposted fromte-quiero te-quiero viapsychora psychora
pani-na-m
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
pani-na-m
6796 05fc
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viabluejane bluejane
pani-na-m
1074 3f36

June 26 2015

pani-na-m
4171 d0b5
Reposted fromCurlyGirl CurlyGirl

June 17 2015

pani-na-m
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viawhisperofsmoke whisperofsmoke

June 16 2015

pani-na-m
2712 a19a
Reposted fromlambadada lambadada viakattrina kattrina
pani-na-m
4105 22ad
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol
pani-na-m
7788 dd56
Reposted fromsoSad soSad viamicomomicuando micomomicuando
pani-na-m
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viamicomomicuando micomomicuando
pani-na-m
fuck this shit, I'm going to London
Reposted fromcinnamon-latte cinnamon-latte

June 04 2015

pani-na-m
to niesamowite, że można przez jakiś czas rozmawiać z kimś non stop i nagle zamilknąć z dnia na dzień, by już więcej się nie odezwać.
Reposted fromnotenough notenough viaindeed indeed

June 01 2015

pani-na-m
6813 29b6 500
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viakrainakredek krainakredek

May 22 2015

8940 aa4e 500
Reposted fromdeviate deviate viawhisperofsmoke whisperofsmoke
pani-na-m
Odeszli od siebie z powodu nieustaleń Zgubili adresy i zapomnieli twarzy Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko
Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Grochowiak
Reposted frompoppyseed poppyseed viawhisperofsmoke whisperofsmoke
pani-na-m

May 21 2015

pani-na-m
Reposted frombluuu bluuu viawhisperofsmoke whisperofsmoke
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...